Musluoğlu

- Türkdanıș -

Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen
Telefon: (0049) 7131 / 64 22 871
Telefax: (0049) 7131 / 64 22 877
Cep-Telefon: (0049) 172 / 62 202 28
Mail-Gönder

Göçmenler
Entegrasyon
Alman Yabancılar Hukuku
Alman Vatandaşlığı
Acil Uyarılar
Tavsiyeler
Güncel
Hizmetler
Entegrasyon Menecerliği
Tercümeler
Bakım Belgesi
Okul Belgesi
Alman Vizesi
Download
Linkler
Copyright
Home


Almanya Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Tescilli Yeminli Tercüman

Almanca << - >> Türkçe

Almanya
Medeni Hukukunun gereklerine göre
Yabancı İşçi ve Ailelerine Sosyal Hizmet Eğitimi görmüş,
imtihanla resmiyeti onaylanmiş
Sosyal Hizmet Danışmanı

(BGBI S.1017 – 23 Temmuz 1982)

Nuri Musluoğlu

Posta Adresi:
Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen

Telefon:
(0049) 7131 / 64 22 871

Telefax:
(0049) 7131 / 64 22 877

Cep-Telefon:
(0049) 172 / 62 202 28

Mail-Gönder

Nuri Musluoğlu

Federal Almanya
Baden Württemberg Eyaleti
Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Yeminli
Tüm Resmi Makam ve Mercilerde geçerli
Yeminli Tercüman

Her türlü :
Yazılı ve sözlü Almanca/Türkçe – Türkçe/Almanca tercüme işleri.
Bilimsel, Teknik, Tıbbi ve diğer değişik meslek türlerinden tercümeler.
Konferans ve iş görüşmelerinde tercümanlık.
Fuar ve sergi gezileri.
Şirketlerarası irtibat.
Refakat işleri.
Broşür, kullanım kılavuzları ve katalog gibi benzeri baskı ve yayınların tercüme, dizgi ve baskı işleri. Hepsi tek elden.

Tercüme yapmadığımız hiçbir dal yok:


Bazılarından örnekler:

Türkiye veya Almanya Resmi Makamları için yazılı evraklar

Kontrat ve sözleşme tercümeleri

Fatura, irsaliye ve benzeri depolama verileri

Okul ve tahsille ilgili tezler ve benzeri sınav çevirileri

Broşür ve katalog çevirileri

Kitap, dergi, roman ve makalelerin çevirileri

Internet web sayfalarının çevirileri

Kullanım klavuzları ve broşürlerinin çevirileri

Ticari ve sınayi döküman çevirileri

Teklif çevirileri

Bankacılık, sigortacılık, ekonomik içerikli evrakların çevirileri

İhale ve taahütnamelerin çevirileri

Teknik bilgiler ile şartnamelerin çevirileri

Yasa ile yönetmeliklerin ve vekaletnamelerin çevirileri

Patentleme işlemleri ve evraklarının tercümeleri

Her türlü mahkeme kararının tercümesi

Her türlü hukuki yazışmanın tercümesi

Toplantı tutanak ve kararlarının tercümesi

Ticari ilişkilerle ilgili her türlü evrağın çevirisi

Gezi ve toplantılarınıza refakatçi tercüman

Simultan çeviriler

Ses ve görüntü kayıtlarının çözümü ve çevirileri

TERCÜME FİYATLARI VE KURALLARI

1.

Tercümelerin satırı 1.00 Euro'dur. Her satır 40-60 harftir. Harflerin tekniksel veya yer bakımından küçük veya sığ yazılma zorunluluğu doğması halinde (örneğin tercümenin yan yapılması), her 40-60 harf bir satır sayılır, içinde 30 harften az harf bulunan satırlar toplanırlar, 30 harften fazla olan satırlar, kaç harf olursa olsun bir tam satır sayılırlar.

2.

Tercümenin satır hesabının 20.00 Euro'dan az tutması halinde, 20.00 Euro tutmuş gibi hesap edilir. En düşük tercüme ücreti 20.00 Euro'dur.

3.

Ayni ana belgeden birden fazla tercüme istenmesi halinde, ilk tercümeden sonra yapılan her suret, satırına bakılmaksızın 20.00 Euro'dur.

4.

Bazı matbu tercüme çeşitleri için indirimli fiyat uygulanır. Bu tür tercüme türleri ile ilgili ”Özel Matbu Tercüme” listesine bakınız.

5.

Tercümeye getirilen anabelgenin içeriğinin doğru olmaması halinde, tercümanca hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Belgenin içeriğinin doğru olmasından, belgeyi getiren kendisi sorumludur.

6.

Tercümeler, yalnız ana belgede olduğu gibi tercüme edilirler. Orijinal belgede olmayan, sonradan tercümede eklenilmesi istenen satırlar tercümeye eklenemez. Bu hukuken yasaktır. Tercüme edilecek belgeler, zorunlu nedenlerden posta ile gönderilmek zorunda kalınılırlarsa ve bunlar fotokopi olurlarsa, yapılan tercümelerin tastik şerhine, tercümenin fotokopiden yapıldığı eklenir. Orijinal belge ile gönderilen fotokopi arasında bir fark olması halinde sorumluluk kabul edilmez. Bu nedenle, tüm belgelerin taahütlü postayla gönderilmesi tavsiye edilir.

7.

Posta ile gönderilen belgeler, tercüme edilip, onaylandıktan sonra, belirtilen adrese, posta ile iade edilirler. Bu tür tercümelerin ücreti ödemeli olarak tahsil edilir. Posta ücreti ve ödemeli farkı tercüme fiyatına eklenir.

8.

Sosyal yardım, işsizlik yardımı (işsizlik parası değil), düşük emeklilik maaşı (Sosyal Yardım alındığının belgelenmesi halinde) alanlara, yapılan tercümenin 50.00 Euro'yu aşması halinde özel indirim uygulanır.

MATBU TERCÜME FİYATLARI :

Nüfus Hüviyet Cüzdanları, Evlenme Cüzdanları
Vatandaşlık değiştirme Belgeleri, Ehliyetler

Her bir belge, tanesi 20.00 EURO

Askerlik Belgeleri, Medeni Hal Belgesi,
Garanti Belgeleri, Vekaletname ve Taahütnameler,
Tüzük ve Yönetmelikler.
Mahkeme ve Veraset ilamları ile Kararları,
Kaza Raporu, Hırsızlık Varakası,
Bakım, Doğum ve ikamet ilmuhaberleri ve belgeleri,
Borç Senetleri
Cenaze Masrafları Belge ve Makbuzları,
Fakirlik ve Kazanç Belgeleri,
Karneler, Tastikname ve Not Belgeleri,
Üniversite Kayıt Belgeleri,
Üniversite Not Çizelgeleri,
Okul, Yurt ve Pansiyon Belgeleri ile Kira Makbuzları,
Bonservisler,
Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri

- Akla gelebilecek tüm diğer Tercümeler -

Her bir satır =
Her Satır 40-60 harf

1.00 EURO