Musluoğlu

- Türkdanıș -

Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen
Telefon: (0049) 7131 / 64 22 871
Telefax: (0049) 7131 / 64 22 877
Cep-Telefon: (0049) 172 / 62 202 28
Mail-Gönder

Göçmenler
Entegrasyon
Alman Yabancılar Hukuku
Alman Vatandaşlığı
Acil Uyarılar
Tavsiyeler
Güncel
Hizmetler
Entegrasyon Menecerliği
Tercümeler
Bakım Belgesi
Okul Belgesi
Alman Vizesi
Download
Linkler
Copyright
Home


Almanya Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Tescilli Yeminli Tercüman

Almanca << - >> Türkçe

Almanya
Medeni Hukukunun gereklerine göre
Yabancı İşçi ve Ailelerine Sosyal Hizmet Eğitimi görmüş,
imtihanla resmiyeti onaylanmiş
Sosyal Hizmet Danışmanı

(BGBI S.1017 – 23 Temmuz 1982)

Nuri Musluoğlu

Posta Adresi:
Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen

Telefon:
(0049) 7131 / 64 22 871

Telefax:
(0049) 7131 / 64 22 877

Cep-Telefon:
(0049) 172 / 62 202 28

Mail-Gönder

Göç ve Göçmen

Göç, dünyanın her yöresinde tarihin her sürecinde var olmuştur. İnsanın ilk ortaya çıkışından sonra yeryüzüne yayılması dahi bir göç olayı sonucu mümkün olabilmiştir.

Konumuz burada Türkiye ve Almanya olduğu için konuyu kısa tutuyoruz.

Türkiye koşullarında, hepimiz hatırlayacağız, küçük kentlerden, köylerden kazalardan, insanların büyük kentlere ve sanayinin yeni oluşmaya başladığı merkezi kentlere göçün Cumhuriyetin ilk yıllarında’da olduğunu biliyoruz. Türkiye’de büyük kentlerdeki çarpık yerleşme ve konutsallaşmada bir tür kontrol altına alınamayan Türkiye içi göçün tabii bir sonucudur.

60’lı yılarla birlikte, köylerden kentlere varolan göç, ülke sınırlarını aşarak Avrupa’nın belirli sanayi ülkelerinin sınırlarına ulaştı.

Almanya için de göç 60’lı yıllarla başlamış yeni bir olay değildi. Almanya’da tarihin göç serüvenini her sene yaşadı. Fakat sanayi ülkesi olmasının getirdiği son göç hareketi, Türkiye’nin Anadolu ve Trakya’sından koparak Almanya’ya gelen insanlarımız asıl konumuız olduğu için, olayı deşmeyeceğiz. Küçük bir Web sayfasında konuya derinlemesine inceleyebilmek mümkün olmasa da, konuya yönelik birçok bilimsel araştırma zaten yapılmış da olsa, biz burada sadece hatırlatma içeriğinde çok kısa olarak konuya girebiliyoruz.

Son verilere göre Federal Almanya toprakları üzerinde 7 Milyon kadar yabancı uyruklu kişi yaşamaktadır. Bunların yine yaklaşık ¼ ‘ü Almanya topraklarında dünyaya gelmişlerdir. Büyük bölümünün ikamet süreleri 10 senenin üzerinedir. Almanya’ya her sene 800 000 kişi ikamet amaçlı gelmekte, 700 000 kişi de ikametlerini silerek Almanya’yı terketmektedir. Yabancı uyrukluların gelenlerinde senede yaklaşık 100 000’lik bir artış gözlemlenmektedir. Görüldüğü üzere gelenlerin bir kısmı, belirli bir süre içerisinde Almanya’yı tekrar terketmekte, bazıları ise geldikleri yöreye yerleşmekte ve kalmaktadırlar.

GÖÇMEN diye adlandırılan ve konumuza muhatap olan asıl grup işte Almanya’ya gelen ve isteyerek veya istemeyerek kalıcı yerleşmeye yönelik olanlarıdır.

Bu ayırım önemlidir.

Neden?

Türkiye’den 60’lı yıllarda başlayan resmi göç tarihinde ilk tanımlama „GASTARBEITER” yani „MİSAFİR İŞÇİ” olarak yapılıyordu.

Daha sonraları, kalıcılaşmanın ilk belirtileri görülünce, „AUSLAENDER” yani „YABANCILAR” olarak değişti bu tanımlama.

Her ne kadar bu tanımlama günümüzde de kullanılıyor olsa da, günün koşulları „AUSLAENDER” yani „YABANCILAR” teriminin günün koşullarına uymadığı, gerçeklerle çeliştiği ortaya çıkıyor. Az evvel de belirtmiştik, gelenlerin azımsanmayacak bir bölümü artık geldikleri ülkeye dönmüyorlar ve Almanya’da yerleşerek kalıyorlar. Bu nedenle günümüzde geçerli olan asli terminolojiye geriye dönüyor ve „MIGRANTEN” yani „GÖÇMENLER” diyoruz bu insanlara. Hele Almanya Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen insanlarımızın sayısında ki yükselişi görerek, tanımlamamızın ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.

Devamlı karşılaştığımız, kuruluşumuzun ismi „KOLAY MİGRANTENDIENSTE” – „KOLAY GÖÇMEN HİZMETLERİ” terimini neden kullandığımızı bu vesile ile açıklığa kavuşturmuş oluyoruz.

Evet, biz tarihin gerçeklerinden yola çıkıyor ve Web Sitemizin diğer sayfalarında da öz ve genel olarak açıkladığımız hizmetleri sunuyoruz göçmenlere.

Hizmetlerimizde sınır tanımıyoruz.

Göçmen Hizmetleri veriyoruz derken, kısa süre için ticari nedenlerle, ziyaret nedeniyle, turist olarak Almanya’ya gelen ülkemiz insanlarına da, şıkan soru ve sorunlarında hizmet veriyoruz.

Bu sorun, Avrupa Birliğine girmeye çalışan Türkiye’nin, Federal Almanya Cumhuriyeti ile ilişkilerinde de, gerek Almanya sanayicileri, gerekse Türkiye’nin sanayicileri için ne kadar önemlidir, açıklaması için fazla fantaziye gerek kalmadı zannederiz.

Tanımlama ve Çalışma alanımızı şöyle tanımlamaya ne dersiniz?

Biz Türkiye ve Almanya insanına yönelik çok taraflı çalışıyoruz ve konumuzun uzmanıyız.