Musluoğlu

- Türkdanıș -

Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen
Telefon: (0049) 7131 / 64 22 871
Telefax: (0049) 7131 / 64 22 877
Cep-Telefon: (0049) 172 / 62 202 28
Mail-Gönder

Göçmenler
Entegrasyon
Alman Yabancılar Hukuku
Alman Vatandaşlığı
Acil Uyarılar
Tavsiyeler
Güncel
Hizmetler
Entegrasyon Menecerliği
Tercümeler
Bakım Belgesi
Okul Belgesi
Alman Vizesi
Download
Linkler
Copyright
Home


Almanya Heilbronn Eyalet Mahkemesinden Tescilli Yeminli Tercüman

Almanca << - >> Türkçe

Almanya
Medeni Hukukunun gereklerine göre
Yabancı İşçi ve Ailelerine Sosyal Hizmet Eğitimi görmüş,
imtihanla resmiyeti onaylanmiş
Sosyal Hizmet Danışmanı

(BGBI S.1017 – 23 Temmuz 1982)

Nuri Musluoğlu

Posta Adresi:
Im Kreuzgrund 15
D-74080 Heilbronn-Böckingen

Telefon:
(0049) 7131 / 64 22 871

Telefax:
(0049) 7131 / 64 22 877

Cep-Telefon:
(0049) 172 / 62 202 28

Mail-Gönder

Almanya Yabancılar Hukuku

-------

Almanya Göçmenler Yasası

Alman Göçmenlik Yasası – Almanca
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli hali
Zuwanderungsgesetz – Deutsch
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli hali
Alman Vatandaşlık Yasası - Türkçe

Einbürgerungsrecht – Deutsch


Yeni yasa 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kolay Migrantendienste, sayfa sayıları binlere yaklaşan yeni yasa ile yönetmeliklerini inceledi.

Bir yasa çıktıktan sonra, yasayı uygulacak yönetmeliklerde çıkar.

Eski adıyla „Yabancılar Yasası”, yeni adıyla „Göçmenler Yasası” 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi ve aynı tarihten itibaren uygulanmaya başlanıldı. Yasa beraberinde kimi konularda eyalet eyalet farklılık gösteren binlerce sayfaya erişen yönetmelikler getirdi.

Bu yasa ile Almanya gecikmiş de olsa artık bir Göçmen Ülkesi olduğunu resmen kabul ediyor. Bu nedenle yasa göçmenlik ilkelerine uygun bazda, en baştan en sona kadar yeniden düzenlendi. Eski yasa tümüyle yürürlükten kalktı.

Yeni yasa her ne kadar göçmenlik ilkesini resmen kabul ediyor da olsa, geçmişin yanlış yabancılar politikalarının artıklarıyla birlikte doğum sancılarını atlatabilmiş değil. Bilhassa, CDU ve CSU partilerinin muhalefetiyle ancak asgari müşterekte birleşilerek yürürlüğe giren yasa halen günün ihtiyaçlarına cevap veremiyor, ihtiyaçlara uymuyor.

Biz yasayı (sadece yasayı) Almanca olarak yürürlüğe girdiği haliyle sayfalarımızda yayınlıyoruz. İlgi duyan ve Almanca bilgisi olan vatandaşlarımız, yasayı kendi bilgisayarlarına indirerek veya yazıcılarına yönlendirerek inceleyebilirler. Yalnız hatırlatmakta fayda görüyoruz. yasaların bir kitap gibi okunamayacığını düşünerek, yasanın içerisindeki kelime aralarına iyi dikkat ederek okumaya çalışın. Sadece almanca bilmek yasayı okumaya yeterli değil.

Özet bilgi olarak diyebiliriz ki, Web Sitemizde’de daha önce belirttiğimiz gibi, daha önce yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesinin yürürlükten kaldırması nedeniyle uygulanamayan ilk yasa ile yeni yasa arasında çok büyük ayrılıklar yok. Bu nedenle uygulanamıyan ilk yasa için yaptığımız tüm uyarılar, yeni yasa içinde acilen kaydıyla geçerlidir. Bazı konularda önlem alma vakti geçmişte olsa, başka konularda ve ilerde tatsız bir süprizle karşılaşmamak için mutlaka ve acilen kaydıyla kerkezin kendi durumunu araştırması gerekiyor.

Kısaca diyebiliriz ki, süreli oturma müsadesine sahip olanları birçok zorluk, Süresiz oturma müsadesi veya oturma hakkı olanları ise bazı küçük kolaylıklar bekliyor.

Süreli oturma müsadesi, başvuru ve alma koşulları değişmesi kaydıyla olduğu gibi kalıyor. Eskiden süresiz oturma müsadesi ile oturma hakkı diye adlandırılan her iki müsade türü „yerleşim hakkı” adı altında birleştiriliyor. Geçmiş yasaya göre „süresiz oturma müsadesi” ile „oturma hakkı” almış olanların bu hakları mahfuz kalıyor ve yeni yasayla otomatikman „yerleşim hakkı” na dönüştürülüyor. Almanca bilmek her halde ön koşul olarak aranıyor.

Yasayı incelememizde ilk göze çarpan taraf, her haliyle Yeni Göçmenlik Yasasının, eski adıyla Yabancılar Yasasının özünde ve temelinde bir Engeller ve Yasaklar Yasası olacağı izlenimi uyandırıyor tarafımızda.

Daha fazla bilgi almak isteyenler ile kendilerinin yeni yasayla nasıl etkilenebileceklerini bilmek isteyenler ve büromuza yakın ikamet edenler, büromuza gelerek konu hakkında daha geniş bilgi alabilirler. Konunun geniş kapsamlı olması ve bir çok konuda bire bir cevaplar bulmak gerekliliği sebebiyle maalesef kaydıyla telefonla bilgi vermek en azından şimdilik mümkün değil.

Sıkça sorulan bazı sorular üzerine daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu sitenin türkçe tavsiyeler bölümüne veya almanca Auslaenderrecht bölümüne bakın.